• Kadra pedagogiczna

    • mgr Agnieszka Szczech    - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
                                       
                                           
    • mgr Mirosława Borowska   - religia

     

    • mgr Grażyna Czajkowska   - nauczyciel wychowania przedszkolnego,  (oddział 3-4- latków)

     

    • mgr Adam Czajkowski       - pedagog szkolny, nauczyciel muzyki, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel doradztwa zawodowego, nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa
      
    • mgr Barbara Doniak            - nauczyciel języka polskiego
      
    • mgr Anna Gralak                 - nauczyciel historii, nauczyciel historii i społeczeństwa, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel wychowania do życia w społeczeństwie, wychowawca klasy VI  

      

    • mgr Sylwia Gnatowska         - nauczyciel fizyki

     

    • Elżbieta Gruss - Olejniczak - nauczyciel języka niemieckiego

     

    • mgr Wioletta Królak            - nauczyciel oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy 5-6- latków, nauczyciel logopeda   

         

    • mgr Katarzyna Krukowska - nauczyciel oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy 3-4- latków 

          

    • mgr Bożena Kuś                   - nauczyciel przyrody, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel geografii, wychowawca klasy IV   

         

    • mgr Wioletta Łuczak             - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy V

     

    •  mgr Adrianna Miksa             - nauczyciel języka angielskiego,  wychowawca klasy VII
      
    • mgr Agnieszka Pawłowska     - nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel techniki, nauczyciel zajęć komputerowych, nauczyciel informatyki, wychowawca klasy III

     

    • mgr Danuta Pomianowska   -  nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki, nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy I

     

    • mgr Henryka Ratajczyk       - nauczyciel świetlicy

     

    •  mgr Ilona Sawicka              - nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy I

     

    • mgr Elżbieta Wencel             - nauczyciel surdopedagog

     

    • mgr Izabela Wiśniewska       - nauczyciel wspomagający

     

    • mgr Barbara Szymczak         - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel informatyki, wychowawca klasy VIII