• Profil szkoły

   •  

    Szkoła przyjazna uczniom - to my!  

     

    Szkoła Podstawowa w Błoniu mieści się w pochodzącym z lat 70 – tych budynku, który zapewnia dobre warunki lokalowe. Uczniowie i nauczyciele pracują w systemie jednozmianowym.  W budynku szkoły, który został oddany do użytku 2 września 1970 roku, dzięki dobrze układającej się współpracy z Wójtem Gminy Łęczyca  oraz członkami Samorządu Terytorialnego, zaszło mnóstwo zmian. Tak jak każda instytucja, także i nasza szkoła nieustannie modyfikuje, ulepsza i uatrakcyjnia ofertę swej działalności celem podnoszenia jakości jej funkcjonowania. Owe zmiany widoczne są w wyglądzie budynku szkolnego, jak i w postawach uczniów, rodziców i nauczycieli.

    W ciągu ostatnich lat z funduszy gminnych dokonano termomodernizacji budynku szkoły, wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono remont łazienek, odmalowano sale i korytarze szkolne. W wyniku starań dyrektora szkoły, pani mgr Grażyny Czajkowskiej, zakupiono nowe meble i szereg pomocy dydaktycznych, które usprawniają i uatrakcyjniają prowadzone zajęcia. Posiadamy także pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacyjne. Nieustannie zmieniające się dekoracje szkolne są jakby wskazówką szybko mijającego czasu, który zmusza całą społeczność szkolną do ciągłych zmian i przemian.

    Szkoła Podstawowa w Błoniu to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom. Naszym dążeniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych, do ukształtowania osobowości prawej, uczciwej, mądrej, dobrej i twórczej. W wychowaniu dziecka mamy na względzie indywidualne cechy jego rozwoju i wierzymy, że realizowane wartości pomogą mu w wyborze własnych dróg życiowych. Staramy się rozwijać kreatywność naszych wychowanków, dlatego też wzbogacamy ofertę zajęć obowiązkowych o przedmioty i zajęcia dodatkowe. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych zarówno dla uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce.

         Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach różnorodnych kół: języka niemieckiego, języka angielskiego, matematycznego, sportowo – rekreacyjnego.  Dzięki udziałowi w Projekcie Edukacyjnym szkoła pozyskała atrakcyjne pomoce dydaktyczne: teatrzyk z pacynkami, instrumenty muzyczne, sprzęt do zabaw ruchowych, mikroskop, lupy, wiele rodzajów gier, plansz, klocków, książek, które uatrakcyjniają także codzienne obowiązkowe zajęcia w szkole. Realizując koncepcję inteligencji wielorakich H. Gardnera, w oparciu o którą kształcimy naszych wychowanków dajemy dowód, iż dążymy do stworzenia placówki na miarę potrzeb i oczekiwań XXI w.

    Od września 2010 roku nasi milusińscy korzystają z sali zabaw, wyposażonej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. W tej krainie zdrowia i radości na deszcz uczniowie ukazują wiele swych talentów i pasji.

           Prowadzimy zajęcia świetlicowe, podczas których wspieramy realizację podstawy programowej, ale także organizujemy zajęcia teatralne, z papieroplastyki,, spotkania z książką, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z przyrody, rytmiki , gier i zabaw ruchowych. 

           W naszej szkole prężnie działającą instytucją jest Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem wielu działań na terenie placówki i, który współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia. Działalność S.U. w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Praca przynosi widoczne efekty z uwagi na fakt, iż S.U. w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, oraz imprez szkolnych.

            Atrakcyjność szkoły wzrosła w związku z powstałym z inicjatywy Wójta i Rady Gminy Łęczyca "Centrum Sportu w miejscowości Błonie". Mieszkańcy i uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z drenażem odwadniającym, skoczni w dal oraz bieżni dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej.