Nawigacja

Poniedziałek 24.09.2018

Mapa

Kilka słów o samorządzie... | Regulamin | Plan Pracy SU | Sprawozdania z działalności SU | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy … | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4 „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 6 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7 „ Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy  akceptujące niepełnosprawność”. | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem –   „Nie jesteś sam” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa  to obowiązek każdego, także ucznia …” | Sprawozdanie z realizacji wykonania dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez szkołę, dotyczącej bezpieczeństwa uczniów – zadanie nr 10 | Samorząd Uczniowski  2016/2017 | Tekstowa podstrona

Samorząd Uczniowski

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5

„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”.

 

 

Realizując powyższe zadanie nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego przygotował dla uczniów klas IV-VI konserwatorium na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”.      

W grudniu 2012r. i styczniu 2013r. w naszej szkole w klasach IV – VI odbył się cykl spotkań poświęcony problemowi używek pod hasłem „Tytoń, narkotyki, dopalacze– jak się przed tym bronić?” Na zajęciach prowadzonych w ramach godzin wychowawczych uczniowie poznali różnice pomiędzy dopalaczami a narkotykami, oraz zapoznali się z faktami i mitami odnośnie tych używek. Uczniowie pracowali w grupach, a następnie omawiali swą pracę i wypracowywali wnioski. Jedna grupa przygotowywała argumenty ukazujące zgubne skutki nałogu, jak również przemawiające za tym, że warto z nałogiem walczyć. Z kolei druga grupa, gromadziła argumenty dotyczące alternatywnych rozwiązań zdrowego trybu życia.

Zadanie konkursowe powiązane było z realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Podjęte zadania były dla nas bodźcem do twórczych działań, w wyniku których wystawiliśmy spektakl profilaktyczny pt. „Kopciuch”. Ciekawym akcentem spektaklu był występ grupy dzieci  z klasy „0” wykonującej  piosenkę  nawołującą do niepalenia.

 

Dzięki niemu uczniowie poznali i uświadomili sobie zagrożenia płynące z palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków czy dopalaczy. Uczniowie zrozumieli potrzebę walki z używkami, a także nauczyli się szukać alternatywnych rozwiązań, aby zdrowo żyć.

 

Efekty:

 

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę, jakie zagrożenia społeczne i osobiste płyną z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy oraz jakie są źródła pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych.

2. Zrozumienie, że skuteczna walka z narkomanią i paleniem papierosów ma na celu dobro całego społeczeństwa, a także rodzin i człowieka jako jednostki.

 

Opracowały – Małgorzata Błaszczyk

Barbara Szymczak

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Błoniu
    Szkoła Podstawowa w Błoniu, Błonie 33, 99-100 Łęczyca
  • 24 721 17 21

Galeria zdjęć