• Programy/Akcje

    •  KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

      

     Kilka słów o programie:

     Współczesny świat oprócz wielu możliwości rozwoju, niesie ze sobą także zagrożenia, których skala jeszcze kilka lat temu była zupełnie inna. Na bezpieczeństwo dzieci czyha wiele zagrożeń: podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, czy w czasie zabawy. Rodzice, nauczyciele, a także instytucje, takie jak Policja, nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Program przygotowywany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria OświatyPrzygotowana dla Państwa książeczka ma za zadanie pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych „Klubu Bezpiecznego Puchatka” oraz do odwiedzenia strony internetowej www.bezpiecznypuchatek.plDołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka

     Ucz dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy!

      

      
      
      

      

     TYDZIEŃ W BEZPIECZEŃSTWIE

     W dniach 18-22 listopada organizowaliśmy Tydzień w bezpieczeństwie. Podczas zajęć szkolnych odbyło się szereg pogadanek, prezentacji, warsztatów, quizów, konkursów związanych z tematyką bezpieczeństwa w szkole, w domu, na podwórku. Poszerzyliśmy swoja wiedzę i umiejetności na temat zachowań obowiazujących uczestników ruchu drogowego, w kontaktach z nieznajomymi, bezpiecznego surfowania po Internecie itd. 

      

      

      

      

      

      

      

      ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH

      We wrześniu przeprowadziliśmy w szkole zbiórkę przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Zebraliśmy plecaki, kredki, zeszyty, piórniki i inne potrzebne w  szkole gadżety. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji akcji.           

      

      

     We wrześniu 2012 roku przystąpiliśmy do programu aktywnej edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów "Planeta bez peta". Program ma charakter ogólnopolski. 

     Koordynatorem projektu w SP w Błoniu jest Małgorzata Błaszczyk nauczyciel przyrody.

     W dniu 22.10.2012r. została przeprowadzona prezentacja multimedialna, która miała za zadanie zapoznanie uczniów z celami programu.

     Do najważniejszych zadań projektu zaliczają się:

     • Warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej z happeningiem o odzysku surowców z odpadów dzięki którym powinna wzrosnąć wrażliwość edukacyjna dzieci. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych przez przeszkolonych edukatorów ekologicznych.
     • Samodzielnie przeprowadzane przez nauczycieli 10 warsztatów w oparciu o scenariusze dostarczone przez organizatora projektu możliwe do wykorzystania na lekcjach przyrody    i godzin wychowawczych według uznania nauczycieli.
     • Stworzenie edukacyjno-społecznościowego  portalu ekologicznego ekoport.pl (informacje, multimedia, liga SZO dla szkół)  będzie żywym, zmieniającym się narzędziem przyciągania i edukowania młodych ludzi zainteresowanych tematyką SZO.
     • Konkurs selektywnej zbiórki odpadów z atrakcyjnymi dopasowanymi do potrzeb szkół; uczestniczących nagrodami - szkoły zostaną zaopatrzone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów które będą opróżniane przez firmę w tym wyspecjalizowaną. 

      

      

      

      

      

                Zbierając makulaturę  - oszczędzamy lasy”      

     Dzięki zbiórce makulatury można byłoby uratować rocznie około 7 milionów drzew!                                                                                                            

      W naszej szkole zbiórkę makulatury prowadzi pani Małgorzata Błaszczyk.

      

     Dlaczego należy zbierać makulaturę?

     Aby wyprodukować jedną tonę papieru należy ściąć 17 drzew.

     Jeden Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru, do recyklingu przekazuje średnio ok. 22 kg makulatury, czyli 36% zużytego przez siebie papieru. Reszta trafia na wysypisko. Ale czy tak musi być? Makulatura to bardzo cenny surowiec wtórny. Papier to włókana celulozowe, które są wyjątkowo mocne. Dzięki temu można je wykorzystywać, aż siedmiokrotnie jako nowy surowiec do produkcji papieru. Powtórne wykorzystanie makulatury to nie tylko ratunek dla drzew, ale i oszczędność energii oraz wody. W procesie obróbki drewna, mającej na celu oddzielenie celulozy, powstaje wiele płynów. Recykling makulatury pozwala znacznie zmniejszyć ilość płynnych odpadów. 

     • Do produkcji nowego papieru zużywa się o 35% mniej energii, jeżeli zamiast surowca drzewnego wykorzystuje się makulaturę.
     • Powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić aż 1476 litrów ropy, 26500 litrów wody i 4200 kWh energii (czyli tyle, ile jest potrzebne do ogrzania przeciętnego mieszkania przez pół roku).
     • Produkcja papieru z makulatury to oszczędność energii o 75%, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 74% oraz ścieków przemysłowych o 35%.
     • Odpady papierowe rozkładają się bardzo powoli np. chusteczki higieniczne rozkładają się po 3 miesiącach, bilety autobusowe po 3 - 4 miesiącach, natomiast gazety aż po 3-12 miesiącach.

     Co się stanie z zebraną makulaturą?

     Zebrana makulatura przewożona jest z punktów skupu do zakładów papierniczych, gdzie zostaje poddana kontroli jakościowej. Następnie zostaje oczyszczona, posortowana według gatunków, zbelowana, a następnie przewieziona do fabryk papieru lub tektury. W fabryce bele rozpuszcza się w rozwłókniaczu makulatury w kadzi, w której pod wpływem wirującej wody papier dzieli się na włókna. Włókna przenoszone są na sito o drobnych oczkach, gdzie odcieka woda, a następnie prasowane i przerabiane na papier w maszynie papierniczej.

      

     Pamiętaj, że kartka papieru ma 2 strony!     Nie wyrzucaj zużytych baterii! Dbaj o środowisko!

     W naszej szkole trwa akcja zbiórki baterii.
     Specjalny karton, do którego można wrzucić zużyte baterie znajduje się w pracowni przyrodniczej.

     Oddając baterie – ratujesz środowisko!!!                                                                                                                                                                                                              Program "Ptaki doliny Neru"

     Od marca do maja 2012r. Szkoła Podstawowa w Błoniu brała udział w Programie edukacyjny  "Ptaki doliny Neru" zorganizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dolina rzeki Ner to ważny obszar na mapie przyrodniczej Polski, miejsce gniazdowania ptaków wodno-błotnych oraz żerowania i odpoczynku wielu gatunków migrujących. Jej najbardziej cenny fragment jest ostoją ptaków o randze europejskiej, chronioną jako część obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska.  
     Celem programu było zapoznanie dzieci z klas IV – VI z bogactwem przyrodniczym tego obszaru. W ramach w/w programu uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Błaszczyk wzięli udział w konkursie  "Dolina Neru – ptasia kraina". Celem konkursu było poznanie przez uczestników przyrody najbliższego im terenu w Dolinie Neru, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. 

     Zadanie konkursowe:

     1. Przygotowanie raportu w postaci prezentacji PowerPoint, pokazującej urodę i bogactwo przyrodnicze poznanego fragmentu Doliny Neru.

     2. Zorganizowanie dodatkowego wydarzenia: wystawy (fotografii, rysunków itp.), przedstawienia / pokazu dla społeczności szkolnej lub lokalnej.

     Termin rozstrzygnięcia konkursu  14 czerwca 2012r. Czekamy zniecierpliwieni!!!

     Po ogłoszeniu wyników na stronę internetową umieścimy również naszą prezentację.

             ZAKRĘCONA AKCJA!!!!

      

     W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczymy w akcji zbierania plastikowych  nakrętek/ korków dla chorych dzieci. Każdy z nas zbiera plastikowe nakrętki/ korki (z butelek, z kartonów po mleku, po żelu do włosów, po ketchupie,
      po szamponie, itp.), które następnie będą wymieniane na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych osób. Posegregowane kolorystycznie korki zostaną przekazane fundacji, która z kolei przekaże je  firmie recyklingowej.

      

     Zbierasz nakrętki? Chciałbyś pomóc chorym dzieciom? Uważasz, że Razem możemy Więcej? 

      

     Dołącz do nas!


     Zachęć swoich znajomych do zbierania plastikowych nakrętek! Tak niewiele potrzeba, by dać komuś odrobinę radości.