• Biblioteka

   •  

    "Kto czyta książki, żyje podwójnie"
    Umberto Eco

    "Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."

     


     

    Misja biblioteki:

    ·         Biblioteka pełni rolę Szkolnego Centrum Edukacji i Informacji.


    Cele bieżące:

    ·      * biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;

    ·      * uczy dzieci aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;

    ·      * kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły.


    Cele pośrednie:

    ·     *   biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;

    ·     *   wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej.

     

    AKTYW BIBLIOTECZNY

    W bibliotece działa Aktyw Biblioteczny, którego członkowie – uczniowie klasy V z wielką ochotą włączają się w organizację życia bibliotecznego. Dla nich kontakt z książką i komputerem, to wielka przyjemność  i okazja do poznania świata. Oprócz poznawania źródeł informacji, rozwijania swoich zainteresowań poprzez dostęp do zbiorów i Internetu, pomagają w drobnych pracach bibliotecznych: dbają o porządek na regałach, są łącznikami z wychowawcami i klasami.

     

     

    A to my - miłośnicy książek: Magdalena Andrzejczak, Oliwia Fornalczyk, Natalia Galant, Patrycja Granosik, Anna Kaźmierczak, Dominika Kaźmierczak, Marta Kowalczyk, Aleksander Kupis, Weronika Miedzińska, Kinga Mucha, Jakub Pawłowski, Magdalena Stańczyk, Agata Szymczak, Huber Wszelaki.