• Rajd Mikołajkowy

    •  

      

      

     W sobotę 3 grudnia 2011r. odbył się po raz siódmy Rajd Mikołajkowy. Imprezę zorganizował oddział PTTK "Ziemia Łęczycka" w Łęczycy. Głównymi celami i zadaniami rajdu było:

      

      

      1. Propagowanie turystyki jako zdrowego stylu życia,

      2. Poznawanie piękna i walorów turystyczno – krajoznawczych Ziemi Łęczyckiej,

      3. Umacnianie więzi między turystami,

      4. Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.

     W  tegorocznym rajdzie brało  udział  uczestników. Szkołę Podstawową w Błoniu reprezentowało trzynaścioro uczniów tj.:

      

     L.p.

     Imię i nazwisko uczestnika

     1.

     Aleksandra Pijewska

     2.

     Julita Dębowska

     3.

     Damian Kupis

     4.

     Jakub Naturalny

     5.

     Justyna Kuleczka

     6.

     Paulina Walczak

     7.

     Dominika Grabarczyk

     8.

     Marta Bednarek

     9.

     Dominika Walczak

     10.

     Maciej Grabarczyk

     11.

     Paulina Nijakowska

     12.

     Sylwia Galant

     13.

     Weronika Łopacińska

      

     O godzinie 9:50 wszyscy spotkaliśmy się na Placu T. Kościuszki w  Łęczycy, przed ratuszem. Tutaj odbyło się uroczyste rozpoczęcie Rajdu, powitanie Św. Mikołaja, wręczenie nagród najaktywniejszym turystom Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej”. Następnie ruszyliśmy na trasę rajdu, która biegła następującymi ulicami  Plac T. Kościuszki -  ul. Poznańska -  ul. Kilińskiego - ul. Dominikańska - ul. Popiełuszki - ul. M. Konopnickiej - ul. Belwederska - ul. Bitwy nad Bzurą - ul. Belwederska - ul. Szkolna - Stadion Miejski. Rajd zakończyliśmy na  Stadionie Miejskim, gdzie komandor PTTK Ziemi „Łęczyckiej” dokonał  podsumowania rajdu, wręczenia nagród i upominków. Pokonaliśmy trasę pieszą o łącznej długości ok. 5 km. W takcie wędrówki towarzyszył wszystkim dobry nastrój i świetna  zabawa !!! Opiekunem była pani mgr Małgorzata Błaszczyk.