Nawigacja

Poniedziałek 20.08.2018

Mapa

Kilka słów o samorządzie... | Regulamin | Plan Pracy SU | Sprawozdania z działalności SU | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy … | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4 „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 6 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7 „ Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy  akceptujące niepełnosprawność”. | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem –   „Nie jesteś sam” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa  to obowiązek każdego, także ucznia …” | Sprawozdanie z realizacji wykonania dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez szkołę, dotyczącej bezpieczeństwa uczniów – zadanie nr 10 | Samorząd Uczniowski  2016/2017 | Tekstowa podstrona

Samorząd Uczniowski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 6

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 6

Projektu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

pt.: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, gdy rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?

 

W roku szkolnym 2012/2013 grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Błoniu zdecydowało się przystąpić do konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w miesiącu lutym odbyły się konwersatoria orientujące poświęcone tematyce: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić gdy rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?” Zajęcia zostały przeprowadzone    w dwóch grupach wiekowych: kl. O-III oraz kl. IV-VI szkoły podstawowej, według przygotowanych scenariuszy. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się jakie „złe” grupy występują w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu, jakie zagrożenia płyną ze strony tych grup. Uczniowie zrozumieli potrzebę walki z niewłaściwym zachowaniem młodych ludzi        i umiejętnego zajmowania stanowiska w dyskusji,  stawiania odpowiednich argumentów, głównie „przeciw”, przygotowali się do podejmowania właściwych decyzji.

Podczas konwersatoriów uczniowie zdefiniowali pojęcia asertywność, uległość, agresja, nauczyli się odróżniać zachowania asertywne od uległych i agresywnych. Co więcej pracując w grupach dokonali charakterystyki różnych grup podwórkowych. Wiadomości przekazywane i wypracowane podczas zajęć poparte były przygotowaną przez prowadzących nauczycieli zajęcia prezentacją. Każda grupa odegrała scenki rodzajowe, w których „aktorzy” pokazywali przykłady zachowań asertywnych.

Miało miejsce również spotkanie z psychologiem. Celem spotkania było przedstawienie społeczności uczniowskiej niewłaściwych zachowań i postaw młodych ludzi, określenie problemów społecznych płynących z działań grupy podwórkowej, kiboli czy blokersów     oraz sankcji prawnych z tym związanych, a także jak bronić się przed wciągnięciem do tych grup, wskazanie gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia.

 

Podsumowaniem realizacji tematyki  „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić gdy rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?”, były plakaty wykonane na korytarzu szkolnym pod tytułem „Bądź asertywny, nie uległy, nie agresywny tylko asertywny”. Plakaty zostały wykonane w oparciu o materiały wypracowane  na konwersatoriach przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela.

 

Uzyskane efekty podjętych działań to:

ü  poprawa bezpieczeństwa w szkole,  podwórku, wokół szkoły, drodze do szkoły;

ü  przekazanie rzetelnej i poprawnej wiedzy na temat zagrożeń ze strony różnych grup (blokersi, kibole, grupy podwórkowe i inne);

ü  uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia;

ü  nauka asertywnych technik, w tym odmawiania i skutecznego argumentowania;

ü  nauka radzenia sobie z naciskiem grupy;

ü  rozwijanie zasobów własnych oraz konstruktywnego myślenia o sobie;

ü  przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji;

ü  podejmowanie współpracy w grupie;

ü  umiejętność wypowiadania się na określony temat;

ü  szukanie rozwiązania.

   

mgr Wioletta Królak  

mgr Łukasz Żmieńka

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Błoniu
    Szkoła Podstawowa w Błoniu, Błonie 33, 99-100 Łęczyca
  • 24 721 17 21

Galeria zdjęć