Nawigacja

Poniedziałek 20.08.2018

Mapa

Kilka słów o samorządzie... | Regulamin | Plan Pracy SU | Sprawozdania z działalności SU | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3 „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy … | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4 „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. | SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 6 | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7 „ Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy  akceptujące niepełnosprawność”. | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem –   „Nie jesteś sam” | Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa  to obowiązek każdego, także ucznia …” | Sprawozdanie z realizacji wykonania dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez szkołę, dotyczącej bezpieczeństwa uczniów – zadanie nr 10 | Samorząd Uczniowski  2016/2017 | Tekstowa podstrona

Samorząd Uczniowski

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

W dniach 15 stycznia i 24 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyły się warsztaty - debata na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo , obywatel”. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie kl. „0” – VI z podziałem na dwie grupy wiekowe:  „0” – III, IV– VI.

 

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodych ludzi z pojęciami: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Ponadto zależało nam na tym, aby spopularyzować wśród naszych uczniów zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Przed debatą uczniowie klas IV – VI zostali podzieleni na cztery grupy , których zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej. Pierwsza grupa opracowała hasło – państwo, druga – prawo, trzecia – obywatel, czwarta – społeczeństwo. Osobą wspierającą uczniów był nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Treści zawarte w przygotowanych prezentacjach dotyczyły próby wyjaśnienia pojęć związanych z tematem debaty i stanowiły część spotkania, prowadzonego przez nauczyciela, co niewątpliwie urozmaiciło przebieg zajęć. Poniżej przedstawiam pojedyncze slajdy, przedstawiające wyniki pracy poszczególnych grup:

 

Na początku spotkania przedstawiono cel spotkania, założenia organizacyjne i określono przebieg. Podczas warsztatów obowiązywały inne zasady, niż podczas tradycyjnej lekcji. Prowadzący przygotował wiele zadań – zabaw, które miały na celu wykorzystanie zdobytej w czasie zajęć wiedzy oraz własnych doświadczeń. I tak uczniowie stali się rodzicami, nauczycielami, posłami i senatorami. Poznali zasady funkcjonowania państwa, tworzyli prawo, które następnie wprowadzali „w życie”. Zastanawiali się, czym jest społeczeństwo?, z czego składa się naród? Na te i wiele innych pytań musieli odpowiedzieć zebrani.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy (Tylko uczniowie klas IV – VI. Uczniowie klas „0” – III uczestniczyli tylko w I części). Zadaniem uczniów                       w poszczególnych zespołach było zebranie informacji na poszczególne pojęcia i spisanie ich na dużych arkuszach papieru. Młodzież gromadziła informacje m. in. na podstawie wiedzy ogólnej oraz fragmentów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W każdej grupie, razem z uczniami, pracował nauczyciel, który służył swoją radą i pomocą. Na zakończenie zajęć każda z grup prezentowała wyniki swojej pracy.

 

Ostatnim zadaniem dla uczestników spotkania było napisanie przez nich testu sprawdzającego. Test dostosowany był odpowiednio do każdej grupy wiekowej. Przedszkolaki doskonale poradzili sobie z ułożeniem puzzli, przedstawiających godło Polski. Uczniowie klas młodszych i starszych wykazali się dobrą znajomością tematu. Wyniki stały się bogatym materiałem informacyjnym i podstawą do planowania kolejnych zajęć dotyczących bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że przygotowana debata pozwoliła na przekazanie wiedzy i większe zrozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej, ponadto poprzez wspólną zabawę, bo niewątpliwie spotkanie miało taki charakter, dzieci są bardziej świadome: co to jest państwo?, jaką pełni funkcję?, co to jest prawo?, kim jest obywatel?.

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Błoniu – Agnieszka Szczech

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Błoniu
    Szkoła Podstawowa w Błoniu, Błonie 33, 99-100 Łęczyca
  • 24 721 17 21

Galeria zdjęć